Κράτηση: 75 STEPS APARTMENTS, Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα, Μεσογγή, Κέρκυρα, Κερκύρας
75 STEPS APARTMENTS
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα
Μεσογγή, Κέρκυρα, Κερκύρας

Για να επικοινωνήσετε με το 75 STEPS APARTMENTS :
Καλέστε το 9019015177* και αμέσως μετά το ηχητικό μήνυμα δώστε τον κωδικό του συγκροτήματος 25893 και πατήστε το πλήκτρο #. Η κλήση σας θα μεταβιβαστεί στο τηλέφωνο του καταλύματος. (Η υπηρεσία διατίθεται για κλήσεις εντός Ελλάδας)

* VOICETELEMEDIA από σταθερό: 1,56 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας,
από κινητό: 1,59 €/1΄ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους κινητής βάσει λογαριασμού
Γραμμή παραπόνων υπηρεσίας: 2311260310