Grecja -> Cyclades -> Ios -> Mylopotas -> FAR OUT VILLAGE