Grèce -> Grèce Centrale -> Fokida -> Eptalofos -> TO BALKONI TIS AGORIANIS