ΠελοπόννησοςΛακωνίας
Πληθυσμός:36 κάτοικοι
Ανήκει στο:Δ.Δ. Γοράνων
Ανήκει στο:Δ. ΦΑΡΙΔΟΣ
Ανήκει στο:Ν. Λακωνίας

ΓΟΛΑ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα ενημερωτικό κείμενο για την περιοχή σας.