Ελλάδα -> Νησιά Β.Α. Αιγαίου -> Σάμος -> Όρμος Αγίου Ισιδώρου