ΜακεδονίαΣερρών
Πληθυσμός:2.477 κάτοικοι
Ανήκει στο:Δ.Δ. Ροδολίβους
Ανήκει στο:Δ. Ροδολίβους
Ανήκει στο:Ν. Σερρών

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα ενημερωτικό κείμενο για την περιοχή σας.