ΜακεδονίαΣερρών
Πληθυσμός:49 κάτοικοι
Ανήκει στο:Δ.Δ. Κερκίνης
Ανήκει στο:Δ. Κερκίνης
Ανήκει στο:Ν. Σερρών

ΚΟΡΥΦΟΥΔΙ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα ενημερωτικό κείμενο για την περιοχή σας.