ΜακεδονίαΣερρών
Πληθυσμός:541 κάτοικοι
Ανήκει στο:Δ.Δ. Θερμών
Ανήκει στο:Δ. Νιγρίτης
Ανήκει στο:Ν. Σερρών

ΘΕΡΜΑ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα ενημερωτικό κείμενο για την περιοχή σας.