ΚρήτηΧανίων
Πληθυσμός:194 κάτοικοι
Ανήκει στο:Δ.Δ. Έλους
Ανήκει στο:Δ. ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ
Ανήκει στο:Ν. Χανίων

ΕΛΟΣ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα ενημερωτικό κείμενο για την περιοχή σας.