ΚρήτηΡεθύμνης
Πληθυσμός:63 κάτοικοι
Ανήκει στο:Δ.Δ. Σελλίων
Ανήκει στο:Δ. Φοίνικα
Ανήκει στο:Ν. Ρεθύμνης

ΣΟΥΔΑ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα ενημερωτικό κείμενο για την περιοχή σας.