ΚρήτηΡεθύμνης
Πληθυσμός:250 κάτοικοι
Ανήκει στο:Δ.Δ. Μέσης
Ανήκει στο:Δ. Αρκαδίου
Ανήκει στο:Ν. Ρεθύμνης

ΛΟΥΤΡΑ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα ενημερωτικό κείμενο για την περιοχή σας.