ΚρήτηΡεθύμνης
Πληθυσμός:398 κάτοικοι
Ανήκει στο:Δ.Δ. Αργυρουπόλεως
Ανήκει στο:Δ. Λαππαίων
Ανήκει στο:Ν. Ρεθύμνης

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα ενημερωτικό κείμενο για την περιοχή σας.