ΘράκηΣαμοθράκη
Πληθυσμός:25 κάτοικοι
Ανήκει στο:Δ.Δ. Σαμοθράκης
Ανήκει στο:Δ. Σαμοθράκης
Ανήκει στο:Ν. Έβρου

ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα ενημερωτικό κείμενο για την περιοχή σας.