Ελλάδα -> Θεσσαλία -> Καρδίτσας -> Μεταμόρφωση (Ανθηρού)