ΕπτάνησαΚέρκυρα
Πληθυσμός:163 κάτοικοι
Ανήκει στο:Δ.Δ. Χλομού
Ανήκει στο:Δ. Μελιτειέων
Ανήκει στο:Ν. Κερκύρας

ΨΑΡΑΣ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα ενημερωτικό κείμενο για την περιοχή σας.