ΕπτάνησαΚέρκυρα
Πληθυσμός:100 κάτοικοι
Ανήκει στο:Δ.Δ. Σκριπερού
Ανήκει στο:Δ. Παλαιοκαστριτών
Ανήκει στο:Ν. Κερκύρας

ΦΕΛΕΚΑΣ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα ενημερωτικό κείμενο για την περιοχή σας.