CycladesSerifos
П.Κ.:840 05  
Надморска височина:148 м.
Население:360 жители
Намира се:Municipality of Serifos
Намира се:Department of Kyklades

SERIFOS