CycladesMilos
П.Κ.:848 01  
Τелефон:+30 22870-
Надморска височина:10 м.
Население:1.289 жители
Намира се:Municipality of Milos
Намира се:Department of Kyklades

ADAMAS