CycladesAnafi
П.Κ.:840 09  
Население:1 жители
Намира се:Commune of Anafi
Намира се:Department of Kyklades

KLISSIDI