CycladesAnafi
П.Κ.:840 09  
Надморска височина:220 м.
Население:269 жители
Намира се:Commune of Anafi
Намира се:Department of Kyklades

CHORA