Гърция -> Crete -> Chania -> Mouri (Georgioupoleos)
CreteChania
П.Κ.:730 07  
Τелефон:+30 28250-
Надморска височина:40 м.
Население:117 жители
Намира се:Municipality of Georgioupoli
Намира се:Department of Chania

MOURI (GEORGIOUPOLEOS)